Begravning med stor hänsyn till hållbarhet och vår miljö

Begravning med stor hänsyn till hållbarhet och vår miljö

Inom begravingsbranschen pågår ett ständigt arbete kring hållbara val. Det handlar om material i kistor och urnor men också om kistdekorationer, transporter och hur man kan göra hållbara val inför minnesstunden. Som medlemmar av SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, följer vi deras noga satta riktlinjer.
En trygghet för dig som kund. Läs mer om SBFs miljöpolicy här.

Många möjligheter till hållbara val
Oavsett om ceremonin är kyrklig eller borgerlig, klassisk eller modern  finns många möjligheter att påverka. Prata med din begravningsrådgivare om dina önskemål. Varje asked är unikt och tillsammans kommer ni fram till det som passar dig bäst. På den här sidan nämner vi olika alternativ till hållbara val

Kremation eller jordbegravning
Svensk begravningslag tillåter idag endast jordbegravning eller kremation och du kanske undrar vilket som är mest miljövänligt. Det är inte helt utrett. Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bland annat rökgasrening. Sedan några år så är det obligatoriskt med metallåtervinning vid krematorier och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden. Värmen återvinns i vissa kommuner som fjärrvärme. Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om risken är minimal.

Det pågår  även forskning om alternativa begängelseformer till exempel vattenbegängelse och kompostering och man följer också metoder som utvärderats i andra länder.

Kistan
Många som planerar en urnbegravning tänker att det mest miljövänliga är att inte alls ha en kista. Då kan det vara bra att känna till att en kista är obligatorisk. Det är viktigt att säkerställa ett värdigt sätt ta hand om den avlidne och det finns riktlinjer för hur detta ska gå till, både med respekt för den avlidne och den som på ett ansvarsfullt sätt ska ta hand om begravningen. Kistorna idag är noga prövade för att klara olika krav vid hantering och kremering. 

Kistor finns i olika material. En kista av riktigt trä kräver mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva och det finns också kistor tillverkade av förnybart material.

En sådan är t ex Sagakistan – en formpressad kista av miljövänlig biokomposit, tillverkad av hälften så många träd som en vanlig kista. Kistan har en tyginredning i form av madrass, kudde och täcke med överlakansflik i vackert linne. Kistans lock och innersidor är klädda i linne.

Urnan
Urnor finns i många material. Många är tillverkade av trä, som i sig är nedbrytbart, men det finns även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa. För den som önskar sprida askan i vatten finns urnor i sand som sakta löses upp när de sänks ner. Det finns också möjlighet att beställa urnor i ull.

Dekoration av kistan, urnan och ceremonilokalen
För den som vill dekorera med blommor är säsongens blommor ett bättre alternativ än blommor som fraktats långt. Ett alternativ till snittblommor är att smycka kistan med vackra naturföremål. Deltagarna kan ha förslagsvis ha en kvist, ett blad eller en sten att lägga på kistan när det tar avsked istället för blommor. 

Det finns också en möjlighet att använda ett vackert bårtäcke som läggs över kistan. Detta kan normalt hyras av begravningsbyrån eller kyrkan. Användes kyrkans bårtäcke får normalt inga blommor placeras på bårtäcket för att undvika skador och förslitning.

Gravstenen
Att välja en sten från naturen som alternativ till en traditionell gravsten är ett fint tanke och blir också ett vackert minnesmärke. Väder och naturliga element sätter sin prägel på stenen och förstärker det estetiska. En natursten framhäver en djup respekt för naturen vilket på ett fint sätt kan spegla personligheten hos den avlidne.

Minnesstunden
På minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt.

Gåvor
Det är vanligt med gåvor till olika organisationer i samband med begravning och här kan du t ex be de som ska komma på begravningen att skänka en slant till en miljöorganisation.

Transporter
Idag är transporter av kistor och urnor ofta det som påverkar miljön mest. Ibland är det svårt att påverka transporternas längd men när det är praktiskt och etiskt möjligt försöker vi möjligast mån samordna transporter såväl lokalt och regionalt som på riksplanet. I miljövinster kring samtransporter ingår även planering av kortaste färdväg.

Vår personal, chaufförer/representanter, genomgår kontinuerligt utbildning i ECO Driving och vi byter successivt ut äldre begravningsbilar till miljövänligare alternativ.

Hur man tar sig till begravningen
Självklart kan även nära och kära se över hur man tar sig till begravningen. Det är viktigt att få ta avsked och att vara tillsammans på plats är väldigt fint. För den som befinner sig i annat land eller på väldigt långt avstånd ifrån platsen från begravningen kan man alltid ordna så att begravningen även sänds digitalt.